Алба Цех


Засварын хэсэг

      Станцын үндсэн ба туслах тоноглолын ашиглалтыг хариуцан, хэрэглэгчдийг цахилгаан, дулааны эрчим хүчээ найдвартай  хангах гол зорилготой ажилладаг. Үндсэн ба туслах тоноглолуудын графикт болон графикт бус бүх засвар үйлчилгээг хариуцан ажилладаг.