Алба Цех


Цахилгаан, ДХХА-ын хэсэг

     Станцад суурилагдсан үндсэн болон туслах тоноглолын хянах хэмжүүр хэрэгсэл, автоматикийн төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, тэдгээрийн засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллахын зэрэгцээ мотор ороож, цахилгаан тоолуур засварлан, суурилуулах тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг.