Мэдээ мэдээлэл


Дулааны тариф - Албан байгууллага

2014 оны 11 -р сарын 19-ний Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 198-р тогтоолын дагуу албан байгууллагын халаалтыг:

- Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалт - 760 төг/м3 / НӨАТ-гүй /

- Хэмжүүрээр тооцох дулаан - 65,986.00 төг/Гкал / НӨАТ-гүй / -р тооцож байна.

 

 

Дэлгэрэнгүй
Хуудас 1. Нийт 1 хуудас.