Мэдээ мэдээлэл


Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц анх удаагаа ажилчдын нийгмийн халамжийн хүрээнд

2015 оноос Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц анх удаагаа ажилчдын нийгмийн халамжийн хүрээнд Хас банктай хамтран хуримтлалын данс бий болголоо. Ингэснээр ажилчдын зөв хандлага сайжирч тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл бүрдсэн.